Category Archives: Tài liệu tham khảo

Bài tập phần tử hữu hạn – Giải tay – Phần tử thanh – 1 tiết diện – không có lực phân bố đều

Video hướng dẫn Đề bài  Dạng : Phần tử thanh Vật liệu : Thép hợp kim ( Steel, Alloy ) Mô đun đàn hồi : E = 205 Gpa   Tiết diện thanh : A = 30 x 30 mm Độ dài đoạn thanh : a = 5 cm Lực tác dụng : F = 20 […]