Bản vẽ một số hộp giảm tốc thường gặp

Tiến độ hoàn thành :
Update 100%

Vẽ kĩ thuật F1

Tiến độ hoàn thành :
Update 30%